Projekt NWG otrzymał Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Jest to powód do dumy, ale też duża odpowiedzialność za godne reprezentowanie regionu i jego mieszkańców podczas wypraw, które mnie czekają. Dziękuję i obiecuję nie zawieść zaufania.

Przypomnę, że Patronat Medialny nad projektem objęło Radio Gdańsk. Mam nadzieję, że będzie nam dane usłyszeć się na antenie pomiędzy wyjazdami na kolejne szczyty.